TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM & BÁO GIÁ HƯỚNG DẪN HÌNH ẢNH LIÊN HỆ  

Hình ảnh phòng nuôi trồng

Click here
Nấm Đông trùng hạ thảo trồng trên sâu chít
Nấm Đông trùng hạ thảo trồng trên sâu chít
Nấm Đông trùng hạ thảo trồng trên sâu chít
 
Spacer
Nấm Đông trùng hạ thảo trồng trên sâu chít
Nấm Đông trùng hạ thảo trồng trên sâu chít
Nấm Đông trùng hạ thảo trồng trên sâu chít
 
Spacer
Nấm khô Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa
Nấm khô Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa
Nấm khô Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa
 
Spacer
Nấm khô Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa
Nấm khô Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa
Nấm khô Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa
 
Spacer
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
 
Spacer
Spacer
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
 
Spacer
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
 
Spacer
Nấm Đông trùng hạ thảo đến ngày thu hoạch
Nấm Đông trùng hạ thảo đến ngày thu hoạch
Nấm Đông trùng hạ thảo đến ngày thu hoạch
 
Spacer
Nấm Đông trùng hạ thảo đến ngày thu hoạch
Nấm Đông trùng hạ thảo đến ngày thu hoạch
Nấm Đông trùng hạ thảo đến ngày thu hoạch
 
Spacer
Nấm Đông trùng hạ thảo đến ngày thu hoạch
Nấm Đông trùng hạ thảo đến ngày thu hoạch
Nấm Đông trùng hạ thảo đến ngày thu hoạch
 
Spacer
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Spacer
Lọ nấm Đông trùng hạ thảo thành phẩm
Lọ nấm Đông trùng hạ thảo thành phẩm
Lọ nấm Đông trùng hạ thảo thành phẩm
 
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Nấm sắp tới ngày thu hoạch
Nấm sắp tới ngày thu hoạch
Nấm sắp tới ngày thu hoạch
 
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm, hàng thành phẩm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm, hàng thành phẩm
Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm, hàng thành phẩm
 
Spacer
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
Nấm phôi Đông trùng hạ thảo
 
Spacer
Đế nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
Đế nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
Đế nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
 
Spacer
Nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
Nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
Nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
 
Spacer
Spacer
Đế nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
Đế nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
Đế nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô
 
Spacer
Nấm Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Nấm Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
Nấm Đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm
 
Spacer
Nấm sắp tới ngày thu hoạch
Nấm sắp tới ngày thu hoạch
Nấm sắp tới ngày thu hoạch
 
Spacer
Lọ nấm phôi
Lọ nấm phôi
Lọ nấm phôi
 
Spacer
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
 
Spacer
Spacer
Trang: 1 2

CƠ SỞ TRỒNG NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO PHÚC THỊNH
Địa chỉ: xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0904 858 555 (Mr. Thịnh) - 0972 505 902 (Mrs. Viện)
E-mail: trongnamduoclieu@gmail.com
FB: facebook.com/trongnamduoclieu