TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM & BÁO GIÁ HƯỚNG DẪN HÌNH ẢNH LIÊN HỆ  

Hình ảnh phòng nuôi trồng

Click here
Lọ nấm phôi được 5 ngày tuổi
Lọ nấm phôi được 5 ngày tuổi
Lọ nấm phôi được 5 ngày tuổi
 
Spacer
Lọ nấm phôi được 5 ngày tuổi
Lọ nấm phôi được 5 ngày tuổi
Lọ nấm phôi được 5 ngày tuổi
 
Spacer
Lọ nấm phôi bắt đầu hình thành chồi
Lọ nấm phôi bắt đầu hình thành chồi
Lọ nấm phôi bắt đầu hình thành chồi
 
Spacer
Lọ nấm phôi bắt đầu hình thành chồi
Lọ nấm phôi bắt đầu hình thành chồi
Lọ nấm phôi bắt đầu hình thành chồi
 
Spacer
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
 
Spacer
Spacer
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
 
Spacer
Lọ nấm gần tới ngày thu hoạch
Lọ nấm gần tới ngày thu hoạch
Lọ nấm gần tới ngày thu hoạch
 
Spacer
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
 
Spacer
Sau khi thắp điện bắt đầu ngả vàng
Sau khi thắp điện bắt đầu ngả vàng
Sau khi thắp điện bắt đầu ngả vàng
 
Spacer
Sau khi thắp điện bắt đầu ngả vàng
Sau khi thắp điện bắt đầu ngả vàng
Sau khi thắp điện bắt đầu ngả vàng
 
Spacer
Spacer
Nấm màu trắng trong giai đoạn ủ
Nấm màu trắng trong giai đoạn ủ
Nấm màu trắng trong giai đoạn ủ
 
Spacer
Nấm màu trắng trong giai đoạn ủ
Nấm màu trắng trong giai đoạn ủ
Nấm màu trắng trong giai đoạn ủ
 
Spacer
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
 
Spacer
Lọ nấm gần tới ngày thu hoạch
Lọ nấm gần tới ngày thu hoạch
Lọ nấm gần tới ngày thu hoạch
 
Spacer
Lọ nấm phôi
Lọ nấm phôi
Lọ nấm phôi
 
Spacer
Spacer
Lọ nấm phôi
Lọ nấm phôi
Lọ nấm phôi
 
Spacer
Lọ nấm được 4 tuần tuổi
Lọ nấm được 4 tuần tuổi
Lọ nấm được 4 tuần tuổi
 
Spacer
Lọ nấm được 4 tuần tuổi
Lọ nấm được 4 tuần tuổi
Lọ nấm được 4 tuần tuổi
 
Spacer
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
 
Spacer
Lọ nấm được 4 tuần tuổi
Lọ nấm được 4 tuần tuổi
Lọ nấm được 4 tuần tuổi
 
Spacer
Spacer
Lọ nấm gần tới ngày thu hoạch
Lọ nấm gần tới ngày thu hoạch
Lọ nấm gần tới ngày thu hoạch
 
Spacer
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
 
Spacer
Các lọ đang chờ cấy
Các lọ đang chờ cấy
Các lọ đang chờ cấy
 
Spacer
Nguyên liệu chủ yếu là gạo
Nguyên liệu chủ yếu là gạo
Nguyên liệu chủ yếu là gạo
 
Spacer
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
 
Spacer
Spacer
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
Phòng nuôi trồng
 
Spacer
Lọ nấm phôi được 2 tuần tuổi
Lọ nấm phôi được 2 tuần tuổi
Lọ nấm phôi được 2 tuần tuổi
 
Spacer
Lọ nấm bắt đầu mọc
Lọ nấm bắt đầu mọc
Lọ nấm bắt đầu mọc
 
Spacer
Trang: 1 2

CƠ SỞ TRỒNG NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO PHÚC THỊNH
Địa chỉ: xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0904 858 555 (Mr. Thịnh) - 0972 505 902 (Mrs. Viện)
E-mail: trongnamduoclieu@gmail.com
FB: facebook.com/trongnamduoclieu